Hoạt động ngoại khóa - ASV với đạo phật

   Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, bên cạnh đó, Trung tâm luôn chú trọng đến việc phát triển về nhân cách và đạo đức, bổ sung những kỹ năng mềm cho học viên, giúp các bạn trở thành  những  con người toàn diện hơn thông qua các chương trình hoạt động ngoại khóa.