Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực

Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực

   Với kinh nghiệm hơn 15 năm hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Ban lãnh đạo ASV nhận thấy yếu tố nhân lực là giá trị cốt lõi, là tài sản quý nhất của một tổ chức. Do đó, ngay những ngày hoạt động, ASV đã thành lập “ASV School”, một đơn vị chuyên tâm trong lĩnh vực đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản; Hàng năm, ASV School đã đạo tạo và cung ứng hơn 200 nguồn nhân lực tiếng Nhật các cấp độ cho các chương trình Thực tập sinh kỹ Năng tại Nhật Bản hoặc các doanh nghiệp FDI Nhật Bản tại Việt Nam. ASV school cũng đang hợp tác với Trung tâm ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản tại Nam Định và Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản nghiên cứu phương pháp sư phạm để đào tạo và bồi dưỡng nguồn giáo viên tiếng Nhật đạt chuẩn cho khu vực phía Bắc Việt Nam, đồng thời cử giáo viên của ASV tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ giáo dục tại Nhật Bản. Tại Hải Phòng, ASV school cũng là đơn vị được Ủy ban nhân dân Tp Hải Phòng cho phép thực hiện thí điểm đào tạo phổ cập tiếng Nhật trong các trường tiểu học trong trực thuộc Thành phố.

http://www.asvschool.edu.vn/