Đào tạo kỹ thuật viên kỹ thuật cao

Đào tạo kỹ thuật viên tay nghề cao


   
Nguồn nhân lực luôn là tài sản, và nguồn lực có tay nghề cao sẽ là nguồn tài sản vô cùng quý giá cho mọi tổ chức. Chính vì lẽ đó, với sự cố vấn của Công ty Ô tô Mitsubishi Việt Nam (MMV- VN) và Trường Cao đẵng kỹ thuật nghề Okayama (Kagisen), ASV, Trancimexco và Giant Leap (Nhật Bản) đã ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng Viện đào tạo kỹ thuật Kagisen (Kagisen Techinchal Academy). Dự án đã hoàn thành phần nghiên cứu khả thi và hiện tại đang chuẩn bị địa điểm cũng như hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Dự kiến khi đi vào hoạt đông, hàng năm Viện kỹ thuật Kagisen có thể đào tạo từ 200 – 400 kỹ thuật viên lành nghề để cung cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực Công nghệ Ô tô.