Đạo tạo và phát triển toàn diện

   Với mục tiêu đào tạo và phát triển học viên toàn diện, ngay từ khi thành lập, nhà trường đã xây dựng và triển khai chương trình phát triển nhằm tạo điều kiện cho học viên phát triển hài hòa, không chỉ biết duy nhất việc học văn hoá, mà còn có cuộc sống tinh thần phong phú, có thể chất và ý chí, có đạo đức và trách nhiệm xã hội.

   Nhà trường tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo, kỹ năng và trách nhiệmnghề nghiệp. Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế.


   Để tạo môi trường cho học viên thực hành và ứng dụng các kỹ năng, kiến thức mình được học, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá … Các hoạt động này sẽ được tổ chức theo hình thức “vừa học vừa chơi”, giúp học viên có cuộc sống sôi nổi, đồng thời có thể vận dụng, thiết lập các kỹ năng cá nhân, nguyên tắc ứng xử, tăng tinh thần đoàn kết. Đây cũng là cơ hội để học viên tìm hiểu thêm các kiến thức về văn hoá, đời sống,tìm hiểu trải nghiệm công việc thực tế …

Để lại bình luận